สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SSP มูลค่าสูงสุด 560 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SSP มูลค่าสูงสุด 560 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SSP 37 40,000,000 560,000 14
E1VFVN3001 1 4,500,000 119,925 26.65
STEC 1 996,800 15,749 15.8
SKR
1 2,000,000 15,600 7.8
ANAN 1 2,800,000 6,664 2.38
SUPER 1 2,000,000 2,040 1.02