ITD คว้างานรถไฟไทยจีน “กรุงเทพฯ-โคราชฯ” สัญญา 4 มูลค่า 6.57 พันลบ.

ITD คว้างานรถไฟไทย-จีน "กรุงเทพฯ-โคราชฯ" สัญญา 4 มูลค่า 6.57 พันลบ.

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ระบุว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 : งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย

โดยลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย งานก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นในศูนย์บำรุง และงานอาคารภายในศูนย์ซ่อมบำรุงฯ รวมถนนต่อเชื่อม ในส่วนของอาคารระบบซ่อมบำรุงขบวนรถไฟ 19 อาคาร ,อาคารควบคุมระบบการจัดการเดินรถและฝึกอบรม 4อาคาร ,อาคารสำหรับระบบซ่อมบำรุงทาง 8 อาคาร

อีกทั้งในส่วนงานก่อสร้างถนน งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ รวมมูลค่างานทั้งหมด 6,573,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน

คำค้น