ครม.ไฟเขียวจ่ายค่าตอบแทน อสม. เสี่ยงภัยโควิด 3 เดือน วงเงิน 1.5 พันลบ.

ครม.ไฟเขียวจ่ายค่าตอบแทน อสม. เสี่ยงภัยโควิด 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.64 วงเงิน 1.5 พันลบ.

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (30 มี.ค.64) มีมติเห็นชอบโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชยและเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน รวมทั้งบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน, ชุมชน พัฒนาประชาชน, ชุมชน ในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มว่า ในที่ประชุม ครม.ยังกำชับให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุม อสม.และ อสส.ทุกราย เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย