ชีวิตดีงาม

วันนี้เป็นวันโบ่วอิ้ง ดวงวันนี้มีเกณฑ์ที่จะอำนวยให้ใครได้ดิบได้ดีบ้าง บุคคลนั้นพร้อมด้วยกิริยาวาจาและมีความขยัน ว่องไว ฉลาด เกี่ยวกับธุรกิจการเงินหรือเอกสารจดหมายติดต่อ หากล่าช้าหรือรู้ว่าคาดการณ์ผิด จงระวังและแก้ไขเสียแต่เนิ่น ๆ

โหงวเฮ้งหุ้น

ชีวิตกับความตายเป็นของคู่กัน

เราอยู่อย่างไร เราก็ตายอย่างนั้น

ถ้าต้องการตายดี ต้องมีชีวิตที่ดีงาม

วันนี้เป็นวันโบ่วอิ้ง ดวงวันนี้มีเกณฑ์ที่จะอำนวยให้ใครได้ดิบได้ดีบ้าง บุคคลนั้นพร้อมด้วยกิริยาวาจาและมีความขยัน ว่องไว ฉลาด เกี่ยวกับธุรกิจการเงินหรือเอกสารจดหมายติดต่อ หากล่าช้าหรือรู้ว่าคาดการณ์ผิด จงระวังและแก้ไขเสียแต่เนิ่น ๆ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ KTC หรือ AMANAH

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ ITD และ JUTHA

คติวันนี้ “ความล้มเหลวคือภูมิคุ้มกันความสำเร็จ”