SAWAD ควัก 42.50 ลบ. ซื้อหุ้นธุรกิจเช่าซื้อจยย. “เอส ลีสซิ่ง” หนุนถือ 95%

SAWAD ควัก 42.50 ลบ. ซื้อหุ้นธุรกิจเช่าซื้อจยย. "เอส ลีสซิ่ง" เพิ่ม 85% หนุนถือ 95%

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอส ลีสซิ่ง จำกัด สัดส่วน 85% ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่า 42.50 ล้านบาท จากนางสาวสายสมร คงเมือง ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล เพิ่มเป็น 90% จากเดิม 5% ส่วนนางสาวสายสมรสัดส่วนถือหุ้นลดลงเหลือ 10% จากเดิม 95%

ทั้งนี้ บริษัท เอส ลีสซิ่ง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์

คำค้น