บอร์ด TFI ไฟเขียวตั้ง “โสฬส ยอดมงคล” นั่งบอร์ด-เลขานุการบริษัท มีผล 1 เม.ย.64

บอร์ด TFI ไฟเขียวตั้ง "โสฬส ยอดมงคล" นั่งบอร์ด-เลขานุการบริษัท มีผล 1 เม.ย.64 แทน "กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี" และ "อำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์"

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้ง นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ, เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

ขณะที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 อนุมัติแต่งตั้ง นายโสฬส ยอดมงคล ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และเลขานุการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

คำค้น