SKY ส่งมอบสิทธิ์การใช้งาน AI for Education “มธ.”

SKY ส่งมอบสิทธิ์การใช้งาน AI for Education "มธ." ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY นำโดย สิทธิเดช มัยลาภ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมสนับสนุนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้าน AI Literacy ส่งมอบสิทธิ์การใช้งานแพลทฟอร์ม AI for Education สำหรับบุคลากรด้านการศึกษา ภายใต้ลิขสิทธิ์ SenseTime ผู้นำด้าน AI Solutions ชั้นนำของโลก รวมมูลค่า 2.5 ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของประเทศในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบพร้อมคณาจารย์ โดยมี ขยล ตันติชาติวัฒน์, อัฏฐพร ดำรงกุล, รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี, รศ.ดร.พิภพ อุดร ร่วมยินดี ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น