“ไฟเซอร์” เผยผลทดลองวัคซีน ระยะ 3 มีประสิทธิภาพป้องกันโควิดในวัยรุ่น 100%

“ไฟเซอร์” เผยผลทดลองวัคซีน ระยะ 3 มีประสิทธิภาพป้องกันโควิดในวัยรุ่น 100%

บริษัทไฟเซอร์ อิงค์ เปิดเผยผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 ในระยะที่ 3 พบว่า วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับวัยรุ่นที่มีอายุ 12-15 ปี

นพ.อัลเบิร์ต เบอร์ลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไฟเซอร์ กล่าวว่า ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า บริษัทมีแผนจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) เพื่อขออนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วโลก โดยหวังว่าจะสามารถฉีดวัคซีนชนิดนี้ให้กับกลุ่มวัยรุ่นก่อนการเปิดภาคเรียนหน้าจะเริ่มขึ้น

ทั้งนี้ ไฟเซอร์ได้ทำการทดลองวัคซีนดังกล่าวโดยใช้อาสาสมัครจำนวน 2,260 รายในสหรัฐ โดยพบว่าในกลุ่มที่ใช้วัคซีนหลอก มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 18 ราย แต่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจริง ไม่มีผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียว จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19