“จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย” ตัดขายหุ้น OCEAN กว่า 1.6% เหลือถือ 14%

“จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย” ตัดขายหุ้น OCEAN กว่า 1.6% เหลือถือ 14%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN โดย นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.6577% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 14.1263% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.6577% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 14.1263% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ