TVD จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

TVD จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

นายธาดา จารุกิจไพศาล ประธานกรรมการ ร่วมด้วย นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

โดยผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 28.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 13.38 ล้านบาท นอกจากนี้ได้อนุมัติให้ นายทรงพล ชัญมาตรกิจ และนายหยวน หง กู่ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ รวมถึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ เข้าเป็นกรรมการ ทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก

คำค้น