สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NVD มูลค่าสูงสุด 136.52 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NVD มูลค่าสูงสุด 136.52 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NVD 4 54,176,000 136,523.52 3
IRPC 2 14,000,000 54,040.00 4
PRIME 2 46,500,000 28,830.00 1
U-W4 1 450,000,000 9,000.00 0
U-P 2 11,800,000 6,844.00 1
AOT13P2107A 2 12,000,000 5,280.00 0.44
KBANK-F
1 20,000 3,000.00 150