BBL บิ๊กคลีนนิ่งศูนย์ “พลับพลาไชย” พร้อมสั่งกักตัวผู้ใกล้ชิด หลังพบพนักงานติด “โควิด”

BBL บิ๊กคลีนนิ่งศูนย์ "พลับพลาไชย" พร้อมสั่งกักตัวผู้ใกล้ชิด หลังพบพนักงานติด "โควิด"

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งว่า กรณีที่มีพนักงานของธนาคารซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์หลักประกันและจดจำนอง อาคารสำนักพลับพลาไชย ชั้น 3 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 2 เม.ย.64 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของพนักงานตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยปิดพื้นที่ชั่วคราวของศูนย์หลักประกันและจดจำนอง อาคารสำนักพลับพลาไชย ชั้น 3 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว และจะทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั้งอาคารตามมาตรการปฏิบัติกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อดังกล่าว ทำการกักตัวเองในที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) โดยทันทีตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับลูกค้าที่รับการบริการจากพนักงานคนดังกล่าวในช่วงวันที่ 19 มี.ค.-1 เม.ย.64 ธนาคารได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อจะได้พิจารณาเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลหรือกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

โดยภายหลังซักถามข้อมูล อาการ และประวัติการเดินทางของพนักงานคนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่า ได้เข้ามาปฏิบัติงานตามปกติที่ศูนย์หลักประกันและจดจำนอง อาคารสำนักพลับพลาไชย ชั้น 3 โดยไม่มีอาการป่วย กระทั่งวันที่ 1 เม.ย.64 ได้รับแจ้งจากเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคารว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 จึงได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล และได้รับยืนยันผลเป็นบวก-ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในวันที่ 2 เม.ย.64 ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่ปรากฏอาการป่วยรุนแรง

ทั้งนี้ ธนาคารมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ครอบครัว และประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตามมาตราฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีมาตรการเว้นระยะห่าง มีฉากกั้น และขอความร่วมมือให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างสม่ำเสมอ

 

 

คำค้น