BIZ ร่วมงานเปิดให้บริการเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งรุ่น Ethos

BIZ ร่วมงานเปิดให้บริการเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งรุ่น Ethos แห่งแรกในอาเซียน

สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ. ศศิกาญจน์ จำจด หัวหน้าแผนกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ผศ.จีระภา ตันนานนท์ ที่ปรึกษาด้านฟิสิกส์การแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสที่ศูนย์รังสีมะเร็งวิทยาเปิดให้บริการเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งรุ่น Ethos ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งแรกในอาเซียน

โดยมีจุดเด่นที่หัวฉายรังสีที่หมุนได้เร็ว ทำให้ลดระยะเวลาการฉายรังสี และลดการกระจายรังสีไปยังอวัยวะข้างเคียง โดยมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อขยายโอกาสทางการรักษาแก่ประชาชนทุกกลุ่ม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ขั้น B1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำค้น