“รพ.ราชวิถี” ประกาศ! พบบุคลากรแพทย์ “ติดโควิด” จัดแผนยกระดับควบคุมเชื้อ

“รพ.ราชวิถี” ประกาศ! พบบุคลากรแพทย์ “ติดโควิด” จัดแผนยกระดับควบคุมเชื้อ

โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศ เรื่อง ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า จากการตรวจพบแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อโควิด จำนวน 1 ราย โดยคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ประสานงานและดำเนินการสอบสวนโรค ได้รายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป

ด้านมาตการการควบคุมโควิดในโรงพยาบาลนั้น ทางคณะกรรมการได้เตรียมแผนการยกระดับการควบคุมภายในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

1.กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่ 7-18 เม.ย.64

2.การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โดยงดรับผู้ป่วยใหม่ และผูป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน รวมถึงปิดให้บริการห้องผ่าตัดเล็ก ตั้งแต่ 7-16 เม.ย.64 และจะเปิดบริการตามปกติในวันที่ 19 เม.ย.64

3.การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาด อบโอโซนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

4.การเรียนการสอน ดำเนินการตามปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ พิจารณาจัดการเรียนการสอดออนไลน์

5.การจัดเตรียมพื้นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง ได้จัดเตรียมพื้นที่หอพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 สำหรับเจ้าหน้าที่พักในรพ.ในระหว่างกักตัว หากไม่สามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้

ทั้งนี้ กลุ่มบุคลากรผู้สัมผัสใกล้ชิด จะให้ทำการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบในประกาศ และให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ ARI clinic ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือ และปฎิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และเพื่อลดความสับสนของข้อมูล ขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะๆ ในลำดับต่อไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง