IND คว้างานระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง “สุวรรณภูมิ” มูลค่า 5 ลบ.

IND คว้างานระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน "สุวรรณภูมิ" มูลค่า 5 ลบ.

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ระบุว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแผนแม่บทการลงทุนระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนที่เหลือ) โดย บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด เป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่าสัญญาประมาณ 5,136,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 120 วัน

คำค้น