สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AJ มูลค่าสูงสุด 360 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AJ มูลค่าสูงสุด 360 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AJ 2 20,000,000 360,000 18
HANA 1 1,300,000 78,000 60
AMATA 1 4,200,000 75,600 18
BANPU
1 2,500,000 30,750 12.3
TU 3 1,000,000 14,563 14.56
GVREIT 1 500,000 5,300 10.6
S5013P2106D 1 5,000,000 5,300 1.06
SCC <XD> 1 10,000 4,060 406