คลัสเตอร์สถานบันเทิง ลามไม่หยุด! นนทบุรี เจอผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 33 ราย

คลัสเตอร์สถานบันเทิง ลามไม่หยุด! นนทบุรี เจอผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 33 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย เป็นเพศหญิง 16 ราย เพศชาย 17 ราย มีภูมิลำเนาอยู่ใน อ.เมือง 10 ราย อ.ปากเกร็ด 7 ราย อ.บางใหญ่ 7 ราย อ.บางบัวทอง 6 ราย อ.บางกรวย 3 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยง Cluster สถานบันเทิง

– ผู้ป่วย อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ PR ไปเที่ยวคริสตัล ทองหล่อ มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

– ผู้ป่วย อายุ 38 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลศิริราช

– ผู้ป่วย อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลมิตรประชา

– ผู้ป่วย อายุ 29 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลน อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ไปทองหล่อ ไม่มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลธนบุรี 2

– ผู้ป่วย อายุ 35 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลกรุงเทพ

– ผู้ป่วย อายุ 22 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพ นักร้อง ไปผับทองหล่อ และ the moon bar มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 31 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงาน Top One มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

– ผู้ป่วย อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราช อาชีพ พนักงานเอกชน ไปเที่ยวผับมายาหัวหิน มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 40 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางม่วง อาชีพ แม่บ้านสัมผัสเพื่อนไปทองหล่อ มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 23 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ เป็นเซลวิศวกร สัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อ มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อาชีพ ค้าขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 33 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพ แดนเซอร์ Top One ไม่มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 37 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่ อาชีพ พนักงานบริษัทไปเที่ยวคริสตัล ดื่มน้ำแก้วเดียวกันกับผู้ติดโควิด ไม่มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลกรุงเทพ

– ผู้ป่วย อายุ 36 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน สัมผัสเพื่อน ไปเที่ยวทองหล่อ ไม่มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลเด็ก

– ผู้ป่วย อายุ 25 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ไทรม้า ไป Top One มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 21 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ไทรม้า อาชีพ นักศึกษา มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

– ผู้ป่วย อายุ 31 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกร่าง อาชีพ ค้าขายออนไลน์ ไปผับดูไบรัชดา มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 30 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกร่าง เป็นภรรยาของเคส 294 ไม่มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ

– ผู้ป่วย อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ PR สถานบันเทิง มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

– ผู้ป่วย อายุ 20 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ PR สถานบันเทิง มีความสัมพันธ์กับเคส 297 ไป ผับรัชดา มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

– ผู้ป่วย อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ ทำงานอยู่ที่ดูไบ รัชดา 13 มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

– ผู้ป่วย (ไม่ทราบอายุ) เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา ไปรัชดา มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

– ผู้ป่วย อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางม่วง อาชีพ อิสระ ไปเที่ยวแถวเอกมัย มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

– ผู้ป่วย อายุ 30 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ โปรแกรมเมอร์ มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 33 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ พนักงานบริษัท ไปเดอะคาสเซ็ท มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 64 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ แม่บ้านบริษัท มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 31 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง ไปเที่ยวบอสทัม ทองหล่อ ไม่มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 31 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ พนักงานบริษัท ไปศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ไม่มีอาการ, รักษาโรงพยาบาล

– ผู้ป่วย อายุ 37 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ สถาปนิก ไปร้านคาสเซ็ท มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลมหาชัย

– ผู้ป่วย อายุ 23 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางบัวทอง

– ผู้ป่วย อายุ 41 ปี เพศชาย อ.เมือง ไปผับทองหล่อ มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต

– ผู้ป่วย อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางคูเวียง อาชีพ นักธุรกิจ ไปผับ มีอาการ, รักษาโรงพยาบาลพญาไท 3