ตลท.จับ 7UP-YGG-GSC ติด Cash Balance มีผลสัปดาห์หน้า

ตลท.จับ 7UP-YGG-GSC ติด Cash Balance มีผลสัปดาห์หน้า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ดังนี้ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP ,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (7UP-W4)และ บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG มีผล 12 เม.ย. 2564 ถึง 21 พ.ค. 2564

อีกทั้งบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC มีผล 12 เม.ย. 2564 สิ้นสุด 30 เม.ย. 2564

คำค้น