ละอายต่อบาป

วันนี้เป็นวันแกอิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดา เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง ธุรกิจวันนี้ จะต้องเข้มแข็ง หากเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล ต้องยับยั้งชั่งใจให้มาก อย่าเชื่อคนง่าย มิฉะนั้นจะถูกเขาตุ๋นจนเปื่อยได้..

โหงวเฮ้งหุ้น

ผู้ที่มีความละอาย และ…เกรงกลัวต่อบาป

ย่อมจะไม่ทำบาป…ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง

วันนี้เป็นวันแกอิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดา เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง ธุรกิจวันนี้ จะต้องเข้มแข็ง หากเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล ต้องยับยั้งชั่งใจให้มาก อย่าเชื่อคนง่าย มิฉะนั้นจะถูกเขาตุ๋นจนเปื่อยได้..

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ OR หรือ TMB

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ OCEAN และ UPA

คติวันนี้ “สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกัน”