คัด 20 หุ้นปันผลสูง LPN ยีลด์นำโด่ง 27%

คัด 20 หุ้นปันผลสูง LPN ยีลด์นำโด่ง 27%

สืบเนื่องจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปภาพรวมอัตราเงินปันผลตอบแทน (Market Dividend Yield) ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) เทียบกับตลาดในภูมิภาค ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET อยู่ที่ 2.42% และ mai อยู่ที่ 1.85% โดยอัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ระดับ 2.42% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.30%

ดังนั้นเพื่อให้นักลงทุนได้มีข้อมูลประกอบการลงทุน ทีมข่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จึงได้ทำการสำรวจและรวบรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend yield) สูงมานำเสนอ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนในภาวะตลาดหุ้นผันผวน

อีกทั้งยังนำอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) มาประกอบด้วย เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพชัดเจน ว่าหุ้นเหล่านี้ราคาปรับตัวขึ้นเกินพื้นฐานหรือไม่

ทั้งนี้จากตารางดังกล่าวจะเห็นว่า บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงเป็นอันดับที่ 1 ถึง 27.45% ส่วนอันดับ 2 คือ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ FNS มีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 14.13% และอันดับ 3 คือ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UPF มีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 12.54%

 

*สำหรับ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล หรือ Dividend Yield ให้วิธีคำนวณจากเงินปันผลหารด้วยราคาปิดล่าสุดคูณร้อย

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

คำค้น