AOT มอบทุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ บ้านนาโต่

AOT มอบทุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ บ้านนาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 และรับทราบแผนงานในปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ ณ บ้านนาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พร้อมมอบทุนการศึกษา เเละอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 150,000.- บาท โดยมี พันตำรวจตรี มงคล ปัญญา ครูใหญ่เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

คำค้น