TWPC เซ็น MOU โครงการขยายผลส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

TWPC เซ็น MOU โครงการขยายผลส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ ณ ห้องประชุม 1012 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

อรอนงค์ วิชชุชาญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วย รตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสด และวุ้นเส้นแห้ง ร่วมพิธีเปิดโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยมี เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เป็นประธานในครั้งนี้ และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1012 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น