ตลท. จับ SAAM เข้าเกณฑ์ Cash Balance ระดับ 2 มีผลพรุ่งนี้

ตลท. จับ SAAM เข้าเกณฑ์ Cash Balance ระดับ 2 มีผลพรุ่งนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศหลักทรัพย์ให้บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2564    สิ้นสุดวันที่ 10 พ.ค. 2564

คำค้น