PTT ชนะประมูลซื้อศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ THAI มูลค่า 1.81 พันลบ.

PTT ชนะประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ THAI มูลค่า 1.81 พันลบ.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยื่นประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือ THAI เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 การบินไทยได้ประกาศให้ EnCo เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่มูลค่า 1,810 ล้านบาท

คำค้น