UAC ร่วม MOU “วิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานภูผาม่าน”

UAC ร่วม MOU "วิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานภูผาม่าน" ณ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

นายปรัชญา ทองแท่งไทย กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานภูผาม่าน โดยมีนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอ ภูผาม่านเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจาก โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาล และสถานีตำรวจในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรรอบโรงงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น