สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TCAP มูลค่าสูงสุด 66 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TCAP มูลค่าสูงสุด 66 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TCAP 2 1,760,000 66,000 37.5
INTUCH 1 859,200 54,559 63.5
IRPC 1 1,000,000 3,900 3.9
PLANB
1 500,000 3,250 6.5