สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DELTA มูลค่าสูงสุด 381 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DELTA มูลค่าสูงสุด 381 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DELTA 1 1,000,000 381,000 381
BGRIM 1 7,000,000 309,750 44.25
KBANK-F 1 1,186,500 164,112 138.32
SCB
2 1,205,300 129,845 107.73
COM7 1 1,000,000 73,500 73.5
GPSC 1 1,000,000 72,750 72.75
STA
1 1,500,000 72,375 48.25
E1VFVN3001 3 2,260,700 68,511 30.31
TCAP 2 1,760,000 66,000 37.5
KBANK 4 431,500 60,430 140.05
CPALL 1 878,500 55,895 63.62
INTUCH 1 859,200 54,559 63.5
CKP 1 11,000,000 51,920 4.72
SKR 1 3,000,000 24,000 8
IRPC 2 6,000,000 23,100 3.85
BANPU 1 1,450,000 17,110 11.8
BAM 1 475,000 9,985 21.02
SPRC
1 1,035,600 8,923 8.62
CBG 2 53,200 6,517 122.5
PLANB 1 500,000 3,250 6.5
SPC 1 50,000 3,038 60.75
DCC 1 1,000,000 2,820 2.82
DTAC
1 53,600 1,742 32.5
S5013P2106C 1 2,800,100 1,484 0.53
STARK 1 300,000 1,344 4.48
AWC 1 204,300 972 4.76
OR 1 30,900 927 30
STPI 1 210,000 840 4
KCE 1 10,000 575 57.5
GUNKUL
1 80,000 314 3.92
ALL 1 72,600 244 3.36
HANA 1 1,500 86 57.25
NCL 1 60,000 80 1.33
AMANAH 1 10,000 62 6.2
SGF
1 50,000 52 1.04