“สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์” ลาออกซีอีโอ OTO มีผล 26 เม.ย.64

"สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์" ยื่นลาออกซีอีโอหุ้น OTO มีผล 26 เม.ย.64 ด้าน "เมธาวี สาวิเศษ" ลาออกเลขาฯ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ขอแจ้งการลาออกของ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ดังนี้

1.นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

2.นางสาวเมธาวี สาวิเศษ แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

คำค้น