TIDLOR ฮอต! นลท.แห่จอง IPO ล้นหลาม เล็ง “สุ่มเลือก” จัดสรรรายละ 1 พันหุ้น

"เงินติดล้อ" หรือ TIDLOR ฮอต! นักลงทุนแห่จองซื้อหุ้น IPO ล้นหลาม เล็งใช้วิธี "สุ่มเลือก" จัดสรรรายละ 1 พันหุ้น เผยหากไม่ได้รับหุ้น-ไม่ครบตามจำนวนจอง รับเงินคืนภายใน 13 พ.ค.

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดเผยว่า TIDLOR เปิดให้ผู้จองซื้อรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO ไปแล้ว 2 วัน มีจำนวนรายการที่ผู้จองซื้อรายย่อยได้จองและจ่ายเงินเข้ามานั้นมีเกินกว่า 46,500 รายการเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นตามวิธี small lot first เมื่อมียอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยในครั้งนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จะใช้วิธีสุ่มเลือก (Random) ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งจะได้เพียงรายละ 1,000 หุ้น เท่านั้น  จนครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยและจะมีผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเลย

อย่างไรก็ตาม ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้น TIDLOR ได้จนถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 (ตามเวลา วิธีการ และเงื่อนไขการจองซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายกำหนด) และจะประกาศผลการจัดสรรและรายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ http://www.settrade.com  ในวันที่ 28 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับการคืนเงินภายในวันที่ 13 พฤษภาคม สำหรับวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือภายในวันที่ 18 พฤษภาคม สำหรับวิธีจ่ายเป็นเช็ค ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนต่อไป