“ส.ภัตตาคารไทย” เปิด 4 ข้อเรียกร้องถึง “นายกฯ” เยียวยาผู้ประกอบการช่วง “โควิด-19”

"ส.ภัตตาคารไทย" เปิด 4 ข้อเรียกร้องถึง "นายกฯ" เยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหารช่วง "โควิด-19"

สมาคมภัตตาคารไทย เผยแพร่แถลงการณ์ ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 นับจนถึงวันนี้ (24 เมษายน 2564) ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อจำนวน 2,839 คน ยอดผู้ป่วยสะสมประมาณ 50,000 คน และจะเพิ่มในอัตราสูงสุดเท่าที่เคยปรากฏ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางการแพทย์ได้คาดการณ์ไว้ว่า สัปดาห์หลังสงกรานต์จะมีตัวเลขที่สูงขึ้น

รัฐบาลและศบค. พยายามควบคุมสถานการณ์ ด้วยการขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อพยายามควบคุมการแพร่ระบาดมิให้แพร่กระจาย เพื่อไม่ให้เกิดภาวะที่เตียง แพทย์จะรักษาได้ โดยขอความร่วมมือมายังทุกภาคส่วนแล้วนั้น

ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสุด 18 จังหวัด ได้รับการผ่อนปรนให้นั่งรับประทานได้ถึง 21.00 น. และซื้อกลับบ้านได้ถึง 23.00 น.

โดยคำนึงถึงห่วงโซ่ธุรกิจที่จะกระทบถึงทั้งภาคแรงงาน พ่อค้าในตลาดค้าปลีก ค้าส่ง และเกษตรกร ซึ่งทางสมาคมฯ เองก็ได้ให้ความร่วมมือทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงความจำเป็นดังกล่าว

ซึ่งหากว่าสถานการณ์ดีขึ้น ทางรัฐบาลและ ศบค.จะผ่อนคลายการทำธุรกิจให้กลับคืนสภาพเดิมให้เร็วที่สุด โดยได้พยายามประคับประคองทั้งด้านการสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจไปพร้อมกัน

ในวันนี้ด้วยสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ทำงานที่บ้าน หยุดการเคลื่อนที่ หยุดการสังสรรค์รวมหมู่ให้มากที่สุด รวมทั้งการสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ เกิดเป็นวงกว้าง กระทบถึงผู้คนในสังคม และความรุนแรงที่จะถึงแก่ชีวิตในเร็ววัน

ดังนั้นเพื่อร่วมกันให้สถานการณ์ดีขึ้นสมาคมฯ ขอความร่วมมือ หากผู้ประกอบใด สามารถลดเวลาการนั่งในร้าน หรือ ทำการ take-home อย่างเดียวได้ โดยภาครัฐไม่ต้องออกมาตรการ เคอร์ฟิว ล้อคดาวน์ (ซึ่งไม่ได้เกิดผลในแง่ของการชดเชยใดๆจากภาครัฐ)

นอกจากนี้ สมาคมภัตตาคารไทยได้นำส่งมาตรการช่วยเหลือที่ต้องการจากผู้ประกอบการถึงนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. เพิ่มแหล่งเงิน Soft Loan ที่เข้าถึงได้ง่าย

2. ผ่อนผันชำระต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ โดยอาจจะพักดอก 6 เดือน พักต้น 1 ปี

3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งภาษีละค่าสาธารนูปโภค

4. ช่วยจ่ายค่าแรงพนักงาน 50%  หรือ ผ่อนผันค่าใช้จ่ายประกันสังคม 3 เดือน