TM จัดประชุมผู้ถือหุ้น ลุยจ่ายปันผล 0.10 บาท

TM จัดประชุมผู้ถือหุ้น ลุยจ่ายปันผล 0.10 บาท กำหนดจ่าย 14 พ.ค.นี้

แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ ประธานกรรมการ นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานบริหาร นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น และมีกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

 

คำค้น