สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STA มูลค่าสูงสุด 94 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STA มูลค่าสูงสุด 94 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STA
1 2,000,000 94,000 47
RS <XW> 1 3,000,000 77,250 25.75
TKN 1 3,000,000 28,200 9.4
TFMAMA 1 123,957 23,986 193.5
SKY
1 1,400,000 18,200 13
OSP 1 500,000 18,000 36
TRUE 1 4,000,000 13,040 3.26
BEM 2 1,600,000 12,720 7.95
MINT 1 400,000 12,000 30
CPN
1 190,200 9,843 51.75
STARK-F 1 2,000,000 9,080 4.54
SPRC 1 950,000 8,408 8.85
GLOBAL 1 305,900 7,484 24.46
TISC13C2108A 1 20,000,000 6,400 0.32
VGI 1 766,000 4,673 6.1
PTT 1 89,600 3,494 39
GPSC 1 13,500 962 71.25
SUPER 1 1,000,000 950 0.95
STARK-W1
1 660,000 792 1.2
KTB 1 50,000 555 11.1
CENTEL-F 1 11,900 378 31.75
MEGA 1 10,000 333 33.25
AIE 1 100,000 190 1.9
KOOL 1 125,000 159 1.27