สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ OSP มูลค่าสูงสุด 58.23 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ OSP มูลค่าสูงสุด 58.23 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
OSP 2 1,665,700 58,232 34.96
CPN 2 962,300 50,280 52.25
RS 2 1,700,000 42,461 24.98
KBANK
1 322,000 42,424 131.75
IRPC 1 10,000,000 39,200 3.92
PTTE08C2109S 2 45,000,000 33,539 0.75
AWC 2 6,421,000 30,622 4.77
CPF 1 1,000,000 28,875 28.88
PTT 3 653,800 25,571 39.11
PTG 1 1,200,000 24,240 20.2
CBG 3 201,900 23,017 114
TASCO 1 1,000,000 19,850 19.85
KBANK-F 1 119,300 15,748 132
TMB
2 10,000,000 10,500 1.05
OR 3 326,100 10,491 32.17
GPSC 3 108,200 7,972 73.68
CPALL 1 100,000 6,269 62.69
MINT
2 197,400 6,246 31.64
TISC13C2108A
1 20,000,000 5,520 0.28
WHA 1 1,510,000 4,923 3.26
VGI 1 770,000 4,890 6.35
TISCO <XD>
4 42,000 3,864 92
BDMS
1 144,400 3,173 21.98
BGRIM 2 67,300 2,894 43
BTS 1 200,000 1,780 8.9
HMPRO 1 68,900 958 13.9
HARN 1 317,400 733 2.31
STANLY 1 900 162 180