เปิดชื่อ 10 หุ้นเสี่ยงติด Cash Balance เริ่มสัปดาห์หน้า!

โบรกฯเล็ง GJS,INOX,MILL,MILL-W4,VIBHA-W3,TGPRO,TGPRO-W3,SAM,PERM,PERM-W1,UPA,IMH,LEO เข้า Cash Balance

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบล.ทิสโก้ คาดว่า บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GJS, บริษัท.โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ INOX, บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL ,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.มิลล์คอน สตีล ครั้งที่ 4 (MILL-W4), ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี ครั้งที่ 3 (VIBHA-W3), บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGPRO, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ ครั้งที่ 3 (TGPRO-W3), บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ SAM

อีกทั้ง บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PERM, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.เพิ่มสินสตีลเวิคส์ ครั้งที่ 1 (PERM-W1), บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA, บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH และบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List สัปดาห์สิ้นสุด 29 เมษายน 2564

โดยมีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

คำค้น