TFG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

TFG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วีระศักดิ์ อึงขจรกุล ประธานกรรมการ และวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG พร้อมคณะกรรมการถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2563 เป็นเงินสด 0.055 บาท/หุ้น พร้อมแจก TFG-W3 ฟรี ในสัดส่วน 10 : 1 ราคาใช้สิทธิ 5.50 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 29 เม.ย.นี้ หลังโชว์ผลงานนิวไฮ ปักหมุดปี 2564 รายได้โต 10-15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ รับอานิสงส์ธุรกิจสุกร-อาหารสัตว์ โตต่อเนื่อง

คำค้น