สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CHAYO มูลค่าสูงสุด 57.76 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CHAYO มูลค่าสูงสุด 57.76 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CHAYO 4 4,000,000 57,760 14.44
AP-F 1 834,000 7,235 8.68
KBANK
1 46,800 6,248 133.5
SCGP13C2106A 1 4,500,000 2,048 0.46