เฮ! “สปป.ลาว” ปลดล็อกนำเข้าอาหารทะเลไทย ดีเดย์ 1 พ.ค. นี้

เฮ! "สปป.ลาว" ปลดล็อกนำเข้าอาหารทะเลไทย ดีเดย์ 1 พ.ค. นี้

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ประกาศห้ามนำเข้าหรือนำผ่านอาหารทะเลสดและแช่แข็งจากทุกประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรื่อยมา

และเมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 คณะเฉพาะกิจรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ได้ยกเลิกประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เป็นต้นไป โดยต้องมีเอกสารรับรองเรื่องสุขอนามัยจากประเทศต้นทาง และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกอาหารทะเลไปยัง สปป.ลาว หรือส่งผ่านอาหารทะเลไปยังประเทศที่สามได้แล้ว

คำค้น