ตลท.จับ LEO-UPA ติด Cash Balance หลังหุ้นวิ่งแรง มีผลสัปดาห์หน้า

ตลท.ประกาศให้ LEO-UPA เป็นหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance หลังหุ้นวิ่งแรง มีผลสัปดาห์หน้า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ  LEO และบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance มีผล 5 พ.ค. 2564 สิ้นสุด 11 มิ.ย. 2564

อีกทั้งขยายช่วงดำเนินการบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  CHAYO-W1 และ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือJTS มีผล 5 พ.ค. 2564 สิ้นสุด 21 พ.ค. 2564

คำค้น