ขนทัพ 37 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD สัปดาห์นี้ ชูยีลด์สูงสุดเกิน 5.33%

"ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์" ได้ทำการคัดเลือก 37 หุ้นเตรียมจ่ายปันผล จ่อขึ้น XD สัปดาห์นี้ ชูยีลด์สูงสุดเกิน 5.33%

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน (บจ.) ที่จะขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.2564 จนถึง 7 พ.ค.2564

โดยหากนักลงทุนต้องการรับเงินปันผลจะต้องทำการซื้อหุ้นภายในวันที่ 5 พ.ค.2564 ซึ่งในครั้งนี้จะคัดเลือกเฉพาะบจ.ที่มีสภาพคล่อง มีการซื้อขายสม่ำเสมอ

โดยพบว่าหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงดังกล่าว เพื่อจ่ายเงินปันผลงวดปี 2563 มีทั้งหมด 37 บจ. ดังนี้

(ข้อมูลอัตราการจ่ายปันผลเฉพาะงวดล่าสุดเท่านั้น)

ทั้งนี้จะเห็นว่า บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) หรือ ASEFA เป็นบจ.ที่ประกาศจ่ายปันผลในงวดดังกล่าวสูงที่สุด เมื่อคำนวณเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) สูงเกิน 5.33% ขณะที่ผลประกอบการประจำปี 2563 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ  218.50 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 143.61 ล้านบาท

ขณะที่ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ NYT เป็นบจ.ที่ประกาศจ่ายปันผลในงวดดังกล่าวสูงเป็นอันดับที่ 2 เมื่อคำนวณเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield)  4.35% ขณะที่ผลประกอบการประจำปี 2563 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 228.57 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 376.51 ล้านบาท

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน