PSL ลงนามกู้เงิน “ธนาคารเพื่อการส่งออกฯ” 10 ล้านเหรียญฯ หวังรีไฟแนนซ์เงินกู้

PSL ลงนามกู้เงิน "ธนาคารเพื่อการส่งออกฯ" 10 ล้านเหรียญฯ หวังรีไฟแนนซ์เงินกู้ โดยใช้เรือเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทฯ และบริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยของบริษัทฯ และบริษัท พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาเงินกู้จำนวน 10,100,000 เหรียญสหรัฐ (เงินกู้) กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ มีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสรวม 10 งวด จำนวน 1,010,000 เหรียญสหรัฐต่องวด เริ่มชำระงวดแรก ณ สิ้นไตรมาสถัดไป

โดยบริษัทใช้หลักประกันเป็นการจดจำนองเรือลำดับแรก สำหรับเรือจำนวน 2 ลำ ที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ กล่าวคือ (1) เรือมุกดา นารี และ (2) เรือจินตนา นารี รวมถึงการจำนำหุ้นของบริษัทย่อยทั้งสองราย และการโอนผลประโยชน์ของสัญญาเช่าเรือที่จำนองทั้ง 2 ลำ ที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 125 เดือนขึ้นไป

คำค้น