COL เตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน “เซ็นทรัลกรุ๊ปออนไลน์” ให้บริการตลาดออนไลน์

COL เตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน “เซ็นทรัลกรุ๊ปออนไลน์” ทุนจดทะเบียน 300 ลบ. เพื่อให้บริการตลาดออนไลน์ คาดดำเนินการได้ภายใน Q1/59 โดยจะมี "บ.ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์" เป็นถือหุ้นใหญ่ถือหุ้น 50.99% ขณะที่ COL จะถือหุ้น 48.99%

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) หรือ COL ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (3 ธ.ค.) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ปออนไลน์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจด้านการบริการตลาดออนไลน์ (Market Place) ในการจำหน่ายสินค้าและการรับจ้างจัดทำเนื้อหาการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในไตรมาส 1/59

ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนใหม่ จะมีบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 50.99% ขณะที่ COL จะถือหุ้น 48.99% โดยแหล่งเงินลงทุนที่ใช้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจออนไลน์ โดยมีห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

คำค้น