SPI ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน “บ.ไทยคามาย่า” หลังขาดทุนต่อเนื่อง

SPI ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน “บ.ไทยคามาย่า” มูลค่า 1.54 ลบ. หลังไทยคามาย่าขาดทุนต่อเนื่อง

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ระบุว่า บริษัทได้ขายหุ้นสามัญ บริษัทไทยคามาย่า จำกัด ทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่จำนวน 128,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 12 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,536,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค.58 (มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.58 ประมาณหุ้นละ 11.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 12.80 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ให้แก่ Kamaya Kagaku Kogyo Co.,Ltd โดยจะมีการทำรายการภายในเดือนก.พ.นี้

คำค้น