ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือนดอกเบี้ย 1.30%ในโอกาสครบรอบ 103 ปี

ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ย 1.30%ในโอกาสครบรอบ 103 ปี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า วันนี้ (1 เม.ย.) ธนาคารออกมสินมีวาระครบรอบ 103 ปี จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ 3 กิจกรรมหลักในปีนี้ ได้แก่

1. แจก “กระปุกออมสินราชดำเนิน” เป็นที่ระลึก 1 ใบ ต่อ 1 บัญชี (ของมีจำนวนจำกัด) ให้แก่ผู้เปิดบัญชีเงินฝากใหม่หรือฝากเงินประเภทใดก็ได้ด้วยตัวเองไม่ต่ำกว่า 500 บาท

2. เปิดรับฝาก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน” อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.53 ต่อปี) เปิด รับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท โดยผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่ม ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท คำนวณดอกเบี้ย เป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก ซึ่งเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559

กิจกรรมที่ 3 ประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้มากนักว่า ธนาคารออมสินมีอีก 1 สิ่งดีดีที่มอบให้มาช้านาน คือ เด็กแรกเกิดที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ธนาคารออมสิน มอบเงินขวัญถุงเด็กแรกเกิดให้จำนวน 500 บาท เพียงนำสูติบัตรของเด็กพร้อมด้วยทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา-มารดา มาแสดงที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน

“ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้รักการออมสามารถร่วม 3 กิจกรรมดีดีดังกล่าวกับธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.”นายชาติชาย กล่าว

คำค้น