BAFS รวยเงียบๆ…

อาจารย์ขอแนะนำว่า ซื้อหุ้นให้ซื้อด้วยความรู้ที่นักลงทุนมี และควรเข้าใจในพฤติกรรมของหุ้นอย่างถ่องแท้ เพราะหุ้นบางจำพวกไม่ได้มีอะไรดีเหมือนกับที่พูดกันเลย จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าลงทุนเป็นพิเศษ และตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเที่ยวนี้ก็คือ BAFS นั่นเอง

1 2 3 5