CKP พิมพ์เขียวเขื่อนใหม่.!

หลังจากฝันเป็นจริง...เสร็จสิ้นภารกิจ COD โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี กำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ เรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้ว...บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ก็สานฝันต่อด้วยการซุ่มศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนใหม่ ๆ ซึ่งมีอยู่หลายโครงการ...

1 2 3 13