โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด รักษาป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

GPSC ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด จ.ระยอง เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูฝน เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ำในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

1 2 3 27