GPSC รุกคืบแบตเตอรี่.!

ถ้าพูดถึงบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เราจะรู้จักกันดีในนามธุรกิจโรงไฟฟ้าในเครือปตท. แต่ปัจจุบันธุรกิจโรงไฟฟ้ามีข้อจำกัดในการเติบโตมากขึ้น...

1 2 3 30