ILINK รับงานเพียบ

ราคาหุ้น ILINK ค่อยๆ ปรับตัวขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป พฤติกรรมของราคาหุ้นถือว่าไม่น่ากลัวที่จะเข้าสะสม เพราะเชื่อว่าราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องได้ในอนาคต

1 2 3 14