IRPC สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

IRPC สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

IRPC ผนึกกลุ่มปตท. ส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ “รพ.ระยอง”

IRPC ผนึกกลุ่มปตท. ส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ "รพ.ระยอง" ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี จ.ระยอง

IRPC เซ็น MOU “คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล”

IRPC เซ็น MOU คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย "เอเซีย โพลีแซคส์" พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมพลาสติกคลุมเตียง สำหรับเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ

IRPC เซ็น MOU “รพ.ระยอง” สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค

IRPC เซ็น MOU "รพ.ระยอง" สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค ณ ห้องประชุมเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี จ.ระยอง

1 2 3 27