คุณฉลาด

ก้าวย่างดีลนี้ตั้งแต่ต้น เป็นดีลซื้อกิจการที่ประหลาดสุด เพราะ "คนซื้อไม่เต็มใจจ่าย" รายละเอียดอันสุดพิสดารของการ "ซื้อจ่ายผ่อนชำระ แต่เข้าครอบครองเบ็ดเสร็จทันที" บอกไว้ชัดเจน ดังที่ปรากฏในเอกสารของ TVD

1 2 3 9