SCC เติมเต็มจุดแข็ง

ภาพจำของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของไทย...โดยในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จะขายแค่สินค้าในเครือ ภายใต้ชื่อ “ร้านซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท” ซึ่งตลาดค่อนข้างแคบ แล้วขนาดพื้นที่ร้านค่อนข้างเล็ก ไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร ครั้นจะเอาสินค้าอื่นมาขายก็ดูขัดกับชื่อซีเมนต์ไทยฯ...

1 2 3 27